כדי להגיע למשהו שמעולם לא היה לכם עליכם לעשות משהו שמעולם לא עשיתם…

"כדי להגיע למשהו שמעולם לא היה לכם עליכם לעשות משהו שמעולם לא עשיתם".
יפה פרקל שלחה אלי את המשפט הזה. ביקשה שאשלח אותו לעוד הרבה אנשים.
אז הנה. ותודה יפה. המשפט הזה נבדק על ידי באופן אישי אחת ליום. והוא האחראי להרבה מהרפתקאותי.