מודעות לדפוסים אנוכיים

מודעות זו מילה המסתירה מאחוריה כניסה לעולמם של החכמים. למה חכמים? כי רק הם מצליחים לראות את עצמם הכי אמיתי. ואז…..הם מצליחים לקחת מנגנוני הגנה שמסייעים רק לטווח הקצר ולהחליפם במנגנוני הגנה שעובדים לכל הטווחים.