משחקיהם של בני האדם

בשני מצבים אדם חייב לשחק: כשמתקרבים לקו האדום שלו או כשהוא באיזור הרגשי של "חרדה".
המשחק מקנה זמן התארגנות. איפוס. חזרה לשליטה. המשחק מתאים ליכולת ההבנה והקליטה של הסביבה ומעביר  ארועים קשים בשלום.
"שחק אותה"…זו הנחיה שכדאי לי לתת לעצמי  בשני המצבים הללו. לטובתי ולטובת הסביבה..